Καταχώριση Προσφοράς

Η καταχώριση προσφορών είναι διαθέσιμη εδώ.


Αφού πιστοποιηθείτε ως Πάροχος Προσφορών, μπορείτε, συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας, να καταχωρίσετε προσφορές για φοιτητές, συμπληρώνοντας στοιχεία όπως:

- Περιγραφή προσφοράς και κατηγορία

- Τοποθεσία και χρονική διάρκεια προσφοράς

- Δικαιούχοι προσφοράς κλπ.

 

Οι οριστικοποιημένες προσφορές - μετά την έγκρισή τους - γίνονται αυτόματα διαθέσιμες στην Αναζήτηση Προσφορών.

 

Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώριση προσφορών και τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr