Εγγραφή

Η εγγραφή των Διευθύνσεων Διοικητικού είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Η Διεύθυνση Διοικητικού κάθε Ιδρύματος/Ερευνητικού κέντρου αρχικά θα πρέπει να εγγραφεί και να πιστοποιηθεί προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέσω μιας απλής διαδικασίας.

Για να εγγραφείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού θα σας αποσταλεί e-mail με οδηγίες ενεργοποίησης.

Κατά την πρώτη σας είσοδο θα σας δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία πιστοποίησης που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

 

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα βρείτε εδώ.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr