Επικοινωνιακό Υλικό

Διευκρινιστική Ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

Ενημέρωση για την ανανέωση δικαιώματος των  Φοιτητών Ανώτατων Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ενημέρωση φοιτητών ΑΕΙ σχετικά με την υποχρεωτική ανανέωση του προσωπικού δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ για το έτος 2019-2020 και την έκδοση νέας κάρτας
Τεχνολογία και Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Το ηλεκτρονικό υλικό για μαθήματα εξ αποστάσεως με θέμα την τεχνολογία και τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών είναι διαθέσιμο μέσω της σελίδας:

https://academicidcourses.grnet.gr/

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr