Παράδοση Ταυτοτήτων

Κάθε πιστοποιημένη Διεύθυνση Διοικητικού μπορεί μέσα από το λογαριασμό της να ορίσει τα Σημεία Διανομής από τα οποία θα παραλαμβάνουν οι καθηγητές, ερευνητές και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος/Φορέα τις ακαδημαϊκές ταυτότητες.


Η παράδοση των ταυτοτήτων θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής και θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- Ενημέρωση των δικαιούχων για την παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το σημείο διανομής που είχαν επιλέξει.

- Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος για την επιτυχή παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το δικαιούχο.

grnetLogo mineduLogo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26/02/2024

Προσθήκη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο Gov.gr Wallet

Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον έχετε παραλάβει την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα, έχετε πλέον τη δυνατότητα να την ενσωματώσετε στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

01/08/2022

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας με chip νεότερης τεχνολογίας, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες προσωπικού που θα εκδίδονται στο μεταβατικό στάδιο δεν θα περιέχουν chip και επομένως και δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών πιστοποιητικών. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή των αναβαθμισμένων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου ταυτότητές τους.