Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα που θα παραλαμβάνει ο δικαιούχος φέρει πλινθίο αποτελούμενο από επεξεργαστή (CPU), μνήμη (ROM, EEPROM, RAM), ειδικό λογισμικό (Card Operating System) και ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.


Ο δικαιούχος θα έχει την δυνατότητα να ενσωματώσει στην ακαδημαϊκή του ταυτότητα Ψηφιακά Πιστοποιητικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

- για την ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή εγγράφων (αρχεία .pdf)

- για την κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων


Για την ενσωμάτωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ο δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον αναγνώστη/εγγραφέα που παρέλαβε καθώς και τον κωδικό PIN της κάρτας. Αφού συνδεθεί στην εφαρμογή θα μπορεί από την καρτέλα Ψηφιακά Πιστοποιητικά να κατεβάσει και να εγκαταστήσει το απαιτούμενο λογισμικό για τη αλλαγή PIN/PUK και τη διαχείριση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών.

grnetLogo mineduLogo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26/02/2024

Προσθήκη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο Gov.gr Wallet

Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον έχετε παραλάβει την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα, έχετε πλέον τη δυνατότητα να την ενσωματώσετε στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

01/08/2022

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας με chip νεότερης τεχνολογίας, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες προσωπικού που θα εκδίδονται στο μεταβατικό στάδιο δεν θα περιέχουν chip και επομένως και δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών πιστοποιητικών. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή των αναβαθμισμένων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου ταυτότητές τους.