Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα που θα παραλαμβάνει ο δικαιούχος φέρει πλινθίο αποτελούμενο από επεξεργαστή (CPU), μνήμη (ROM, EEPROM, RAM), ειδικό λογισμικό (Card Operating System) και ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.


Ο δικαιούχος θα έχει την δυνατότητα να ενσωματώσει στην ακαδημαϊκή του ταυτότητα Ψηφιακά Πιστοποιητικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

- για την ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή εγγράφων (αρχεία .pdf)

- για την κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων


Για την ενσωμάτωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ο δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον αναγνώστη/εγγραφέα που παρέλαβε καθώς και τον κωδικό PIN της κάρτας. Αφού συνδεθεί στην εφαρμογή θα μπορεί από την καρτέλα Ψηφιακά Πιστοποιητικά να κατεβάσει και να εγκαταστήσει το απαιτούμενο λογισμικό για τη αλλαγή PIN/PUK και τη διαχείριση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών.

grnetLogo mineduLogo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
07/06/2023

Προγραμματισμένες Εργασίες Συντήρησης - 07/06/2023

Για λόγους συντήρησης της υποδομής και αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στις εφαρμογές του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος την Τετάρτη 7 Ιουνίου από τις 16:00 και μετά.

Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.

01/08/2022

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας με chip νεότερης τεχνολογίας, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες προσωπικού που θα εκδίδονται στο μεταβατικό στάδιο δεν θα περιέχουν chip και επομένως και δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών πιστοποιητικών. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή των αναβαθμισμένων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου ταυτότητές τους.

14/10/2021

Ψηφιακή Μορφή Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών διατίθενται και σε ψηφιακή μορφή μέσω της λήψης αρχείου PKPASS για Android και Apple συσκευές. Διευκρινίζεται ότι για την πλήρη αξιοποίηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, απαιτείται η παραλαβή της σε φυσική μορφή από το σημείο διανομής που έχετε επιλέξει.

01/10/2021

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» θα εκδίδονται νέες Ακαδημαϊκές Ταυτότητες ανέπαφης τεχνολογίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, θα συνεχιστεί η διανομή των υφιστάμενων Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων, οι οποίες θα αντικατασταθούν μέσω διαδικασίας που θα καθοριστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.