Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Το έργο “Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας” αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.


Βασικοί στόχοι του έργου:

  • Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τους φοιτητές όλων των βαθμίδων και για τα μέλη του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι και των ερευνητικών φορέων.
  • H αναβάθμιση της κάρτας φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών και διοικητικού προσωπικού.
  • Διασύνδεση του συστήματος της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με τα συστήματα του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν οι φοιτητές με προϊόντα μειωμένα κομίστρου χρησιμοποιώντας την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

  • Την αντικατάσταση των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων των φοιτητών με νέες που θα φέρουν ενσωματωμένο πλινθίο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπηρεσίες ελεγχόμενης πρόσβασης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κ.α.
  • Την αντικατάσταση των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων του προσωπικού με νέες που θα φέρουν πλινθίο σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση σύγχρονων εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών
  • Την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής της υπηρεσίας και την υποστήριξη πρόσβασης από mobile συσκευές
  • Τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της ταυτότητας σε ψηφιακό πορτοφόλι και χρήση της σε αντίστοιχες εφαρμογές με ισοδύναμη αξία με την έντυπη ταυτότητα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας θα καταστεί πιο εύχρηστη για τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, διευκολύνοντας τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Παράλληλα, η αναβάθμιση των καρτών θα επιτρέψει την ανέπαφη χρήση τους σε υπηρεσίες όπως αυτές του ελέγχου πρόσβασης σε κτήρια και χώρους (π.χ. μουσεία) ή υπηρεσίες ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε μέσα μαζικής μεταφοράς, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τη διαδικασία ελέγχου πιο εύκολη, ασφαλέστερη και με μεγαλύτερη διαφάνεια.


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.


grnetLogo mineduLogo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26/02/2024

Προσθήκη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο Gov.gr Wallet

Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον έχετε παραλάβει την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα, έχετε πλέον τη δυνατότητα να την ενσωματώσετε στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

01/08/2022

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας με chip νεότερης τεχνολογίας, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες προσωπικού που θα εκδίδονται στο μεταβατικό στάδιο δεν θα περιέχουν chip και επομένως και δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών πιστοποιητικών. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή των αναβαθμισμένων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου ταυτότητές τους.