Παραλαβή Ταυτότητας

Ο δικαιούχος κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης (sms/e-mail) θα μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης και θα παραλαμβάνει την ακαδημαϊκή ταυτότητα, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα και αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό της αίτησής του, τον οποίο θα έχει λάβει με sms και e-mail.


Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται η σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση.

Παράλληλα, θα παραλαμβάνει έναν αναγνώστη/εγγραφέα ακαδημαϊκής ταυτότητας μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η καταχώριση ψηφιακών πιστοποιητικών στην ταυτότητα.

Με την ολοκλήρωση της παράδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας αποστέλλονται μέσω sms και e-mail οι θέσεις του πίνακα 9 θέσεων της συνοδευτικής επιστολής που αποτελούν τους κωδικούς PIN και PUK της κάρτας.

grnetLogo mineduLogo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26/02/2024

Προσθήκη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο Gov.gr Wallet

Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον έχετε παραλάβει την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα, έχετε πλέον τη δυνατότητα να την ενσωματώσετε στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

01/08/2022

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας με chip νεότερης τεχνολογίας, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες προσωπικού που θα εκδίδονται στο μεταβατικό στάδιο δεν θα περιέχουν chip και επομένως και δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών πιστοποιητικών. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή των αναβαθμισμένων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου ταυτότητές τους.